+++++
Lůžková oddělení Ambulance
Lůžková oddělení Ambulance

... jsme zde pro Vás

 
AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ :

Zákaz pořizování obrazových záznamů z vnitřních prostor Hornické nemocnice s poliklinikou spol.  s r.o. z důvodu ochrany majetku společnosti a ochrany života, zdraví, majetku a osobních údajů pacientů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách jmenovaného zdravotnického zařízení a prevence nežádoucích činů a jevů.


Vážení klienti, informace ke koronaviru můžete sledovat na našich veřejných sociálních sítích na tomto odkaze.

https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037/

Nemusíte být uživateli Facebooku.

 

NÁVŠTĚVY NA LŮŽKOVÝCH STANICÍCH LDN A SOCIÁLNÍCH LŮŽKÁCH

návštěvy jsou povoleny na všech lůžkových stanicích KAŽDÝ DEN V TÝDNU od 14:00 do 17:00 hodin.

PODMÍNKY K UMOŽNĚNÍ NÁVŠTĚVY:

- prokazatelně máte negativní PCR test platný 48 hodin nebo

- jste prokazatelně prodělali nemoc COVID 19 (do 90 dnů od nemoci) nebo

- jste prokazatelně po přeočkování proti COVID 19 (certifikát nebo kartička),

- máte nos a ústa zakryty respirátorem,

- nejevíte známky onemocnění (teplota, průjem, kašel)

- pro vstup návštěv na LDN je možné se prokázat také výsledkem testů vyšetření protilátek pro průkaz předchozího onemocnění COVID 19:

- 90 dnů od provedení testu, pokud jsou protilátky na stupnici z laboratoře vysoké

- 30 dnů od provedení tesu, pokud jsou látky na stupnici z laboratoře střední

Veškeré nastavené podmínky jsou pro ochranu pacientů a zaměstnanců.

Dodržujte prosím ROZESTUPY, RESPIRÁTOR, HYGIENU RUKOU.

 

Současně je pacientům lůžek také povolen pohyb po areálu za dodržení interních podmínek. Doprovod = návštěva MUSÍ dodržet podmínky k umožnění návštěvy. Chraňte si svého seniora!

 

Kontakt pro dotazy k očkování: ockovani@hnsp.cz, mob.tel. 722 950 711 každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID 19

1.JAK NAŠE OČKOVACÍ MÍSTO NAJDETE V NABÍDCE OČKOVACÍCH MÍST V RESERVATICU?

- OČM - Očkovací místo v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině je označeno v RESERVATICU takto:

Teplice - Hornická nemocnice s poliklinikou

2.KDO SE MŮŽE REGISTROVAT K OČKOVÁNÍ (PIN1) A PAK SI VYBRAT DATUM A ČAS PO OBDRŽENÍ PIN2 V SYSTÉMU RESERVATIC MÍSTO?

Dosažení věkové hranice

- 16+  (u skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19 - s výjimkou osob s mentálním postižením -Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním).

Prioritní skupiny:

 • Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb.
 • Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Osoba s chronickým onemocněním
 • Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina
 • Kritická infrastruktura
 • Pracovník v sociálních službách
 • Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby
 • THP pracovníci ve zdravotnických zařízeních
 • Zaměstnanci Ministerstva obrany
 • Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti
 • Akademický pracovník VŠ

3.BUDOU OČKOVAT PRAKTIČTÍ LÉKAŘI HNSP?

- NE. Očkování pro pojištěnce zaregistrované u praktických lékařů v HNsP (Pecková, CHorvatovič, Mühlbauerová, Beníšková, Martinus, Tetřevová, Hanzlíková) zajišťuje naše OČM. Registrovat se můžete na stránkách ministerstva zdravotnictví

https://registrace.mzcr.cz/

Den a čas očkování pak po obdržení PIN 2 na stránkách RESERVATICu.

4.CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K PRŮBĚHU OČKOVÁNÍ?

- na očkování je vhodné se dostavit v rezervovaný čas, předejdeme tím hromadění osob v čekárně,

- vždy musíte mít zakryté dýchací cesty (včetně nosu) respirátorem,

- po aplikaci vakcíny čekáte v čekárně ještě 15-20 minut, jako po každém jiném očkování sleduje zdravotnický personál Váš zdravotní stav po aplikaci,

- je vhodné mít na sobě takový oděv, který lze snadno svléci. Zdravotník aplikuje vakcínu do nedominantního ramene. Na místě se ptáme, kterou rukou píšete.

- v den očkování se chovejte jako obvykle (strava, léky), po očkování není doporučena zvýšena aktivita alespoň 24 hodin

- v dotazníku odpovídáte ANO/NE na tyto otázky:

Cítíte se dnes nemocný(ná)?

Prodělal(a) jste nemoc COVID-10 nebo jste měl pozitivní test?

Byl(a) jste někdy očkován(a) proti COVID-19?

Měl(a) jste někdy závažnou alergickou (anafylaktickou) reakci, pro kterou jste musel(a) být léčen(a) adrenalinem nebo hospitalizován(a)?

Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na ředění krve?

(Pokud ano, je vhodné si pamatovat jaké, děkujeme)

Máte nějakou závažnou poruchu imunity?

Jste těhotná, kojíte?

Doporučujeme v případě, že si chcete ověřit, zda Váš zdravotní stav není překážkou k očkování, pak napište nebo zavolejte lékaři, který Vás s nemocí léčí.

5-VYTVÁŘÍ SI OČM V BÍLINĚ SEZNAM NÁHRADNÍKŮ?

- NE. Pokud zbydou vakcíny, pak podle Metodiky Ústeckého kraje voláme podle data narození pojištěnce za závorou, kteří preferovali naše OČM Teplice - Hornická nemocnice Bílina a čekají na PIN 2.

 

INFORMACE O OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID 19

DOBA OCHRANY PROTI NEMOCI COVID 19 PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID 19 BYLA MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ PRODLOUŽENA NA 180 DNŮ.

DOBA MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ PO PRODĚLANÉ NEMOCI COVID 19 ZŮSTÁVÁ 90 DNŮ. Tedy po 90 dnech od prodělání nemoci je možné zahájit očkování, tak jak je nastaven rezervační systém.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od 24. května bude možné využívat již aplikaci první dávky a uplynutí 3 týdnů od její aplikace jako ochranu, která je ekvivalentní antigennímu nebo PCR odběru nebo prodělání nemoci COVID 19. Nemusí se tedy již čekat na aplikaci druhé dávky, ale samozřejmě to neznamená, že by aplikace první dávky stačila trvale.

Uvedl ministr zdravotnictví.

 

K praktickým lékařům je nutné se vždy před návštěvou objednat!

 

Aktuální počty zjištěných osob pozitivních na COVID 19 v obci je dostupný v odkazu https://www.seznamzpravy.cz/.../podrobna-mapa-jak-se...

Apelujeme. Dodržujte vyhlášená opatření a pravidlo 3R. Situace v Bílině je příznivá i díky Vaší ohleduplnosti. Děkujeme.

Krizový štáb HNsP

OPATŘENÍ:

Ve všech prostorách nemocnice povinné nosit respirátory zaručující ochranu úst a nosu. Samozřejmostí je taktéž dodržování všech hygienických zásad.

Každý návštěvník prostor HNsP, lékárny nevyjímaje, musí dodržovat bezpečný rozestup alespoň 1,5m od dalších klientů.

V případě nedodržení požadovaných restrikcí může dojít k odmítnutí ošetření pacienta, či vyhoštění z prostor nemocnice HNsP v Bílině.

 

Aktuální informace k provozu ordinací praktických lékařů najdete zde https://www.hnsp.cz/prakticti-lekari/prakticky-lekar-pro-dospele

 

ZUBNÍ POHOTOVOST

Zubní pohotovost ordinuje 11.10.2021 - 15.10.2021 16:00 - 20:00 hodin, 16.10.2021 a 17.10.2021 09:00 - 17:00 hodin, 18.10.2021 - 22.10.2021 16:00 - 20:00 hodin, 23.10.2021 a 24.10 2021 09:00 - 17:00 hodin.

 

 

Nepřítomnost:

MUDr. Slavík (neurologická ambulance) neordinuje 18.10.2021.

MUDr. Tetřevová (dětské) neordinuje 15.10.2021 a 29.10.2021, zástup MUDr. Hanzlíková.

MUDr. Hanzlíková (dětské) neordinuje 21.10.2021 a 22.10.2021, zástup MUDr. Tetřevová.

MUDr. Lopota (ortopedie) neordinuje 15.10.2021.

Urologická ambulance neordinuje 20.10.2021 a 21.10.2021.

 

Mamologická poradna MUDr. Šíp

Každou středu od 15:00 hodin, informace na recepci tel. 417 777 111.

 

 

Psychiatrická ambulance BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal, objednávání klientů na recepci.

Termíny v říjnu: 21.10.2021.

Termíny v listopadu: 11.11.2021 a 25.11.2021.


 

INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE

Ordinace všech praktických lékařů HNsP z důvodu naplnění kapacity NEREGISTRUJÍ nové pojištěnce.

 

Oznámení zaměstnavatelům a majitelům firem

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. si dovoluje oznámit volnou kapacitu praktického lékaře MUDr. Vojtěcha Martinuse, pro poskytování pracovně lékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb, kde se obsah pracovnělékařských služeb týká hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a dohledu pracovišť. Pro převzetí do evidence a zajištění případných smluv, kontaktujte jednatelství Ing. Barboru Čabradovou na asistentka@hnsp.cz nebo na telefonu 417777301, která s Vámi probere případné dotazy.


V sekci Historie nemocnice, naleznete nové informace k historii naší nemocnice.