+++++
Lůžková oddělení Ambulance
Lůžková oddělení Ambulance

... jsme zde pro Vás

 
AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ :

Zákaz pořizování obrazových záznamů z vnitřních prostor Hornické nemocnice s poliklinikou spol.  s r.o. z důvodu ochrany majetku společnosti a ochrany života, zdraví, majetku a osobních údajů pacientů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách jmenovaného zdravotnického zařízení a prevence nežádoucích činů a jevů.


Vážení klienti, informace ke koronaviru můžete sledovat na našich veřejných sociálních sítích na tomto odkaze.

https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037/

Nemusíte být uživateli Facebooku.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV NA LŮŽKOVÝCH STANICÍCH

s okamžitou účinností do odvolání vyhlašujeme zákaz návštěv na všech lůžkových stanicích v HNsP z důvodu celostátního nárůstu nákazy COVID 19.

- U pacientů ve vážném zdravotním stavu je možnost návštěvy po předchozí domluvě se staničním lékařem či primářem lůžkových stanic.

- K předávání zásob (os. hygiena, oblečení, potraviny) pacientům je stanovena středa, sobota, neděle a svátky mezi 14-16 hodinou, popř. po předchozí domluvě se staniční sestrou.

- Apelujeme. Dodržujte vyhlášená opatření a pravidlo 3R. Situace je ovlivnitelná Vaší ohleduplností. Děkujeme.

 

Kontakt pro dotazy k očkování: recepce 417 777 111 každý den od 06:00 do 18:00 hodin.

INFORMACE K OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID 19

1.JAK NAŠE OČKOVACÍ MÍSTO NAJDETE V NABÍDCE OČKOVACÍCH MÍST V RESERVATICU?

- OČM - Očkovací místo v Hornické nemocnici s poliklinikou v Bílině je označeno v RESERVATICU takto:

Teplice - Hornická nemocnice s poliklinikou

2.KDO SE MŮŽE REGISTROVAT K OČKOVÁNÍ (PIN1) A PAK SI VYBRAT DATUM A ČAS PO OBDRŽENÍ PIN2 V SYSTÉMU RESERVATIC MÍSTO?

Dosažení věkové hranice

- 16+  (u skupiny nezletilých 16+ není nutná přítomnost zákonného zástupce při aplikaci očkování proti covid-19 - s výjimkou osob s mentálním postižením -Zájemce o očkování udělí informovaný souhlas s očkováním).

Prioritní skupiny:

 • Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb.
 • Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 • Osoba s chronickým onemocněním
 • Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina
 • Kritická infrastruktura
 • Pracovník v sociálních službách
 • Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby
 • THP pracovníci ve zdravotnických zařízeních
 • Zaměstnanci Ministerstva obrany
 • Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti
 • Akademický pracovník VŠ

3.BUDOU OČKOVAT PRAKTIČTÍ LÉKAŘI HNSP?

- NE. Očkování pro pojištěnce zaregistrované u praktických lékařů v HNsP (Pecková, CHorvatovič, Mühlbauerová, Beníšková, Martinus, Tetřevová, Hanzlíková) zajišťuje naše OČM. Registrovat se můžete na stránkách ministerstva zdravotnictví

https://registrace.mzcr.cz/

Den a čas očkování pak po obdržení PIN 2 na stránkách RESERVATICu.

4.CO POTŘEBUJETE VĚDĚT K PRŮBĚHU OČKOVÁNÍ?

- na očkování je vhodné se dostavit v rezervovaný čas, předejdeme tím hromadění osob v čekárně,

- vždy musíte mít zakryté dýchací cesty (včetně nosu) respirátorem,

- po aplikaci vakcíny čekáte v čekárně ještě 15-20 minut, jako po každém jiném očkování sleduje zdravotnický personál Váš zdravotní stav po aplikaci,

- je vhodné mít na sobě takový oděv, který lze snadno svléci. Zdravotník aplikuje vakcínu do nedominantního ramene. Na místě se ptáme, kterou rukou píšete.

- v den očkování se chovejte jako obvykle (strava, léky), po očkování není doporučena zvýšena aktivita alespoň 24 hodin

- v dotazníku odpovídáte ANO/NE na tyto otázky:

Cítíte se dnes nemocný(ná)?

Prodělal(a) jste nemoc COVID-10 nebo jste měl pozitivní test?

Byl(a) jste někdy očkován(a) proti COVID-19?

Měl(a) jste někdy závažnou alergickou (anafylaktickou) reakci, pro kterou jste musel(a) být léčen(a) adrenalinem nebo hospitalizován(a)?

Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na ředění krve?

(Pokud ano, je vhodné si pamatovat jaké, děkujeme)

Máte nějakou závažnou poruchu imunity?

Jste těhotná, kojíte?

Doporučujeme v případě, že si chcete ověřit, zda Váš zdravotní stav není překážkou k očkování, pak napište nebo zavolejte lékaři, který Vás s nemocí léčí.

5-VYTVÁŘÍ SI OČM V BÍLINĚ SEZNAM NÁHRADNÍKŮ?

- NE. Pokud zbydou vakcíny, pak podle Metodiky Ústeckého kraje voláme podle data narození pojištěnce za závorou, kteří preferovali naše OČM Teplice - Hornická nemocnice Bílina a čekají na PIN 2.

 

INFORMACE O OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID 19

DOBA OCHRANY PROTI NEMOCI COVID 19 PO PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID 19 BYLA MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ PRODLOUŽENA NA 180 DNŮ.

DOBA MOŽNOSTI OČKOVÁNÍ PO PRODĚLANÉ NEMOCI COVID 19 ZŮSTÁVÁ 90 DNŮ. Tedy po 90 dnech od prodělání nemoci je možné zahájit očkování, tak jak je nastaven rezervační systém.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

Od 24. května bude možné využívat již aplikaci první dávky a uplynutí 3 týdnů od její aplikace jako ochranu, která je ekvivalentní antigennímu nebo PCR odběru nebo prodělání nemoci COVID 19. Nemusí se tedy již čekat na aplikaci druhé dávky, ale samozřejmě to neznamená, že by aplikace první dávky stačila trvale.

Uvedl ministr zdravotnictví.

 

K praktickým lékařům je nutné se vždy před návštěvou objednat!

 

Aktuální počty zjištěných osob pozitivních na COVID 19 v obci je dostupný v odkazu https://www.seznamzpravy.cz/.../podrobna-mapa-jak-se...

Apelujeme. Dodržujte vyhlášená opatření a pravidlo 3R. Situace v Bílině je příznivá i díky Vaší ohleduplnosti. Děkujeme.

Krizový štáb HNsP

OPATŘENÍ:

Ve všech prostorách nemocnice povinné nosit respirátory zaručující ochranu úst a nosu. Samozřejmostí je taktéž dodržování všech hygienických zásad.

Každý návštěvník prostor HNsP, lékárny nevyjímaje, musí dodržovat bezpečný rozestup alespoň 1,5m od dalších klientů.

V případě nedodržení požadovaných restrikcí může dojít k odmítnutí ošetření pacienta, či vyhoštění z prostor nemocnice HNsP v Bílině.

 

Aktuální informace k provozu ordinací praktických lékařů najdete zde https://www.hnsp.cz/prakticti-lekari/prakticky-lekar-pro-dospele

 

ZUBNÍ POHOTOVOST

Zubní pohotovost ordinuje 30.11.2021 16:00 - 20:00 hodin.

 

 

Nepřítomnost

DIA ambulance neordinuje 23.12.2021 - 31.12.2021.

Mamologická poradna neordinuje 01.12.2021 a 08.12.2021.

Ambulance endokrinologie neordinuje 23.11.2021 - 02.12.2021.

MUDr. Karnoub neordinuje 03.12.2021.

MUDr. Martinus (obvod 4) neordinuje 27.12.2021 - 31.12.2021.

MUDr. Martinus (obvod 4) ordinuje 23.12.2021 08:00 - 12:00 hodin, 13.00 – 14.00 telefonické konzultace.

ORL ambulance 30.11.2021 neordinuje.

MUDr. Tetřevová 03.12.2021 neordinuje.

MUDr. Hanzlíková 06.12.2021 neordinuje.

MUDr. Beníšková 30.11.2021 nebudou od 13.00-14:00 hod konzultační hodiny po telefonu.

MUDr. Martinus 30.11.2021 nebudou od 13:00-14:00 hod konzultační hodiny po telefonu.

MUDr. Karnoub  03.12.2021 neordinuje.

MUDr.Fajfrová 03.12.2021 neordinuje.

 

Mamologická poradna MUDr. Šíp

Každou středu od 15:00 hodin, informace na recepci tel. 417 777 111.

 

 

Psychiatrická ambulance BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal, objednávání klientů na recepci.

Termíny v prosinci: 02.12.2021.


 

INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE

Ordinace všech praktických lékařů HNsP z důvodu naplnění kapacity NEREGISTRUJÍ nové pojištěnce.

 

Oznámení zaměstnavatelům a majitelům firem

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. si dovoluje oznámit volnou kapacitu praktického lékaře MUDr. Vojtěcha Martinuse, pro poskytování pracovně lékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb, kde se obsah pracovnělékařských služeb týká hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a dohledu pracovišť. Pro převzetí do evidence a zajištění případných smluv, kontaktujte jednatelství Ing. Barboru Čabradovou na asistentka@hnsp.cz nebo na telefonu 417777301, která s Vámi probere případné dotazy.


V sekci Historie nemocnice, naleznete nové informace k historii naší nemocnice.