VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Tisk

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY S NÁZVEM FORENZNÍ AUDIT

Název zadavatele:

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.

Sídlo:

Bílina, Pražská ul. 206/95, PSČ 418 01

Zastoupená :

IČ:

Ing. Andrea Nováková, jednatelka

61325422

DIČ:

CZ 61325422

Kontakt:

Ing. Andrea Nováková - tel. č. 417 777 301

Termín podání:

13.03.2017 do 10:00 h

Limit rozsahu:

veřejná zakázka malého rozsahu

Typ předmětu:

provedení forenzního auditu u zadavatele

Místo realizace:

Bílina, Pražská ul. 206/95, PSČ 418 01

Názvy příloh:
Stáhnout (Příloha_1_ZD_Kryci_list.docx)Krycí list[ ]59 Kb24.2.2017 22:32
Stáhnout (Příloha_2_SMLOUVA O DÍLO.docx)Příloha_2_SMLOUVA O DÍLO[ ]41 Kb24.2.2017 22:32
Stáhnout (Příloha_3_ČP_kvalifikace.docx)Příloha_3_ČP_kvalifikace[ ]18 Kb24.2.2017 22:33
Stáhnout (Výzva k podání nabídky_final.pdf)Výzva k podání nabídky_final[ ]1050 Kb24.2.2017 22:34
Stáhnout (VZ Písemná zpráva zadavatele.pdf)VZ Písemná zpráva zadavatele.pdf[ ]1207 Kb7.6.2017 08:40