+++++
Lůžková oddělení Ambulance
Lůžková oddělení Ambulance

... jsme zde pro Vás

 
AKTUALITY

UPOZORNĚNÍ :

Zákaz pořizování obrazových záznamů z vnitřních prostor Hornické nemocnice s poliklinikou spol.  s r.o. z důvodu ochrany majetku společnosti a ochrany života, zdraví, majetku a osobních údajů pacientů, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách jmenovaného zdravotnického zařízení a prevence nežádoucích činů a jevů.


Vážení klienti, informace ke koronaviru můžete sledovat na našich veřejných sociálních sítích na tomto odkaze.

https://www.facebook.com/Hornick%C3%A1-nemocnice-s-poliklinikou-B%C3%ADlina-1197601977016037/

Nemusíte být uživateli Facebooku.

 

Vážení klienti,

s účinností ode dne 1. července 2020 do odvolání platí MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ze dne 29.6.2020 o POVINNOSTI NOSIT OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (nos, ústa) ve zdravotnických a sociálních zařízeních, které brání šíření kapének.
Důvodem je cílená ochrana zranitelných skupin obyvatel.

Krizový štáb HNsP

 

„Mimořádné opatření MZ, č. j. MZDR 16214/2020-4/MIN/KAN z 29. 6. (od 1. 7.)"

 

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat:

AMBULANCE: s účinností od 11.05.2020 se vracíme k běžnému režimu. Ordinace praktických lékařů jsou již všechny od 11.05.2020 kontaktní.

Žádáme Vás, aby jste co nejvíce nadále využívali telefonických konzultací, pokud není návštěva lékaře nezbytná a je možné vyřídit po telefonu, prosím volejte, DODRŽUJTE PROSÍM ČASY OBJEDNÁNÍ, nechoďte do odvolání bez zakrytých úst a nosu, udržujte odstup od ostatních lidí v čekárnách i v lékárně, dodržujte pravidla hygieny.

 

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY PACIENTŮ/ KLIENTŮ NA STANICÍCH LDN a SOCIÁLNÍCH LŮŽKÁCH VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

Návštěvy povoleny každý den za splnění podmínek, vycházejících z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Pokyny:

1. Návštěvní dny povoleny každý den od 14:00 – 17:00 hodin.

2. Možnost individuálních návštěv i mimo vyhlášené hodiny lze dle zdravotního stavu pacienta po předchozí domluvě s personálem.

3. Na každou stanici bude otevřen pouze jeden vchod.

LDN A – vchod E, z boční strany od altánu

LDN B – vchod F, přes terasu

LDN C – vchody A, B; 2. patro hlavní budovy

Sociální lůžka – vchod z hlavní budovy, přes recepci a čekárnu praktických lékařů

4. Po celou dobu návštěvy jste povinni být vybaveni ochranou dýchacích cest (rouškou).

5. Využívejte dezinfekce rukou při příchodu i odchodu ze stanice.

6. Na návštěvu jednoho pacienta je možné pustit mas. 2 osoby, doporučená doba návštěvy je 30 min.

7. Dovoluje-li to zdravotní stav pacienta, využijte pro návštěvu venkovní či společenské prostory v dodržení odstupu od ostatních návštěv.

Vícelůžkové pokoje jsou vybaveny ochrannými zástěnami/ paravány.

 

Telefonní kontakty:

LDN A - sesterna 417 777 245/ Staniční sestra L. Brunzová 417 777 248

LDN B - sesterna 417 777 243/ Staniční sestra Bc. M. Pavlíčková 417 777 303

LDN C - sesterna 417 777 414/ Staniční sestra Bc. I. Turková 417 777 318

Sociální lůžka - sesterna 417 777 436/ Staniční sestra Bc. A. Černá 417 777 407

Vstupem do objektu HNsP návštěva potvrzuje:

• že se řádně seznámila s Informací pro návštěvy pacientů hospitalizovaných v HNsP

• že této informaci plně porozuměla;

• že splňuje všechny podmínky pro vstup návštěv a je si vědoma své odpovědnosti za újmu případně vzniklou v důsledku nepravdivosti potvrzení

 

ZUBNÍ POHOTOVOST

S účinností od 02.04.2020 bude zubní pohotovost vždy o vypsaných víkendech, sledujte informace na stránkách HNsP Bílina.

Zubní pohotovost ordinuje 03.07.2020 16:00 - 20:00 hodin, 04.07.2020, 05.07.2020 a 06.07.2020 09:00 - 17:00 hodin, 08.07.2020 a 10.07.2020 16:00 - 20:00 hodin, 11.07.2020 a 12.07.2020 09:00 - 17:00 hodin, 15.07.2020 a 17.07.2020 16:00 - 20:00 hodin,18.07.2020 a 19.07.2020 09:00 - 17:00 hodin.

 

 

Nepřítomnost:

Plicní ambulance neordinuje 29.06.2020 - 16.07.2020.

MUDr. Ondráček (urologie) neordinuje 06.07.2020 - 17.07.2020.

MUDr. Beníšková (obv.2,3) neordinuje 07.07. 2020 - 17.07.2020, zástup MUDr. Martinus.

MUDr. Pecková (obvod 1) ordinuje 14.07.2020 a 16.07.2020 do 12:00 hodin.

MUDr. Shamasna (endokrinologie) neordinuje 16.07.2020, 21.07.2020 a 23.07.2020.

Chirurgie neordinuje 15.07.2020.

Mamologická poradna neordinuje 15.07.2020.

Oční neordinuje 17.07.2020, 24.07.2020 a 31.07.2020.

Kardiologie neordinuje 17.07-24.07.2020 a 30.07-07.08.2020.

MUDr. Reichert (interna) neordinuje 20.07. - 24.07.2020, zástup zajištěn.

MUDr. Nasher (interna) neordinuje 30.07. - 07.08.2020, zástup zajištěn.

MUDr. Kohoutová (interna) neordinuje 29.07.2020, 05.08.2020 a 19.08.2020, zástup zajištěn.

RDG - změna pracovní doby od 13.07. - 24.07.2020

PO – ČT  7,30 - 13,30

PÁ          7,30 - 12,00

MUDr. Tetřevová (dětské) neordinuje 20.07.2020 - 24.07.2020, zástup MUDr. Hanzlíková.

MUDr. Hanzlíková (dětské) neordinuje 27.07.2020 a 28.07.2020, zástup MUDr. Tetřevová. 

 

Mamologická poradna MUDr. Šíp

Každou středu od 15:00 hodin, informace na recepci tel. 417 777 111.

 

 

Psychiatrická ambulance BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal, objednávání klientů na recepci.

Termín v červenci: 09.07.2020, 30.07.2020 od 12:00 hodin.


 

INFORMACE PRO POJIŠTĚNCE

  1. Ordinace praktických lékařů Hornické nemocnice v Bílině a ordinace v Hostomicích (MUDr. V. Martinus, MUDr. M. Beníšková, MUDr. M. Mühlbauerová) z důvodu naplnění kapacity neregistrují nové pojištěnce.
  2. Ordinace praktického lékaře Hornické nemocnice v Bílině MUDr. Jána Chorvatoviče bude od srpna 2018 registrovat nové pojištěnce. Ordinační hodiny ordinace budou uveřejněny 24.07.2018
  3. Ordinace stomatologie MUDr. Zaheda Karnouba Hornické nemocnice v Bílině neregistruje nové pojištěnce z důvodu naplnění kapacity, děkujeme za pochopení.

Postup:

1. Pojištěnec si telefonicky domluví termín registrace se zdravotní sestrou
Bc. Andreou Černou 727 970 912.

2. Bez objednání termínu registrace nebude možné nové pojištěnce registrovat.

3. Registrace budou od 01.08.2018 probíhat po předchozím telefonickém objednání v úterý a čtvrtek 13:00 – 15:30 hodin.

Zdravotní sestra se věnuje během ordinačních doby přítomným pacientům a je možné, že nemůže hned zvednout Váš telefon. Opakujte volání v těchto případech prosím později. Děkujeme za pochopení.

 


Oznámení zaměstnavatelům a majitelům firem

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. si dovoluje oznámit volnou kapacitu praktického lékaře MUDr. Vojtěcha Martinuse, pro poskytování pracovně lékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb, kde se obsah pracovnělékařských služeb týká hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a dohledu pracovišť. Pro převzetí do evidence a zajištění případných smluv, kontaktujte pověřenou osobu Veroniku Kavalierovou na kavalierova@hnsp.cz nebo na telefonu 702089314, která s Vámi probere případné dotazy.


V sekci Historie nemocnice, naleznete nové informace k historii naší nemocnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.