Ambulance


v naší nemocnici jsou dostupné následující ambulantní služby ...

Ergoterapie
Stomatologická pohotovost
Vedoucí lékař ambulantního komplementu: MUDr. Alena Jelínková
Interní ambulance
Kožní ambulance
Diabetologická poradna
Kardiologická ambulance
Soukromá plicní ambulance (TBC a respirační nemoci)
Chirurgická ambulance, mammologická poradna
Neurologická ambulance
Ambulance léčby bolesti
Ambulance ORL (ušní, nosní, krční)
Gynekologicko-porodnická ambulance
Oční ambulance
Urologická ambulance
Ortopedická ambulance