Sociální služby Tisk

 

Staniční sestra: Bc. Andrea Černá email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sesterna: 417 777 436, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Sociální pracovnice: Kateřina Burešová, email:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 702 184 173

 

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

 

Vážení klienti,

dovolte nám, abychom Vás informovali o možnosti pobytu na Stanici sociálních lůžek, jehož provozovatelem je Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. (dále jen HNsP) a která je umístěna v přízemí budovy č. p. 206/95, ul. Pražská, Bílina, v areálu HNsP. Provoz stanice se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zejména ust. § 52 cit, zákona.

 

Pro koho je nabídka Sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče určena?

 

Cílovou skupinou uživatelů našich služeb jsou osoby, které již nepotřebují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci druhé osoby, a nemohou být proto propuštěny HNsP.

 

Jaká je konkrétní nabídka služeb?

 

Sociální lůžkové oddělení má kapacitu 16 lůžek a služby lze využívat na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřené mezi klientem (uživatelem) a poskytovatelem. V souladu s § 52 č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujeme:

  • ubytování,
  • celodenní stravu (podle diety určené lékařem),
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zvládání běžných úkonů,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti a aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Výše uvedená nabídka služeb je poskytována klientům na základě individuálního plánování sociálních služeb a vytyčení osobního cíle klienta.