+++++
Lůžková oddělení Ambulance
Lůžková oddělení Ambulance

... jsme zde pro Vás

 
AKTUALITY

INFORMACE:

UPOZORNĚNÍ!

Oznámení zaměstnavatelům a majitelům firem

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. si dovoluje oznámit volnou kapacitu u lékaře MUDr. Jána Chorvatoviče pro poskytování pracovně lékařských služeb dle zákona 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb, kde se obsah pracovnělékařských služeb týká hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenství a dohledu pracovišť. Pro převzetí do evidence a zajištění případných smluv, kontaktujte pověřenou osobu Veroniku Kavalierovou na kavalierova@hnsp.cz nebo na telefonu 702089314, která s Vámi probere veškeré dotazy.

Oznámení - STOMATOLOGIE

Do 31.12.2017 MUDr. Zahed Karnoub neregistruje nové pacietny. Objednací kapacita ordinace zubního lékaře je momentálně naplněna.

Zubní pohotovost: MDDr. Tručková 05.11.2017 09:00 - 17:00 hodin.

 

Interní ambulance Hornické nemocnice s poliklinikou v Bílině je od listopadu personálně posílena novým lékařem MUDr. Petrem Reichertem, lékařem s letitou praxí, se specializací v oboru interní lékařství druhého stupně, licencí pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru vnitřní lékařství, se specializovanou způsobilostí lékaře v oboru vnitřní lékařství, který vystudoval LF Univerzity Karlovy v Praze.


Mamologická poradna MUDr. Šíp

Termíny: každou středu od 15:00 hodin, informace na recepci tel. 417 777 111.

 

Psychiatrická ambulance BIALBI s.r.o MUDr. Drahozal, objednávání klientů na recepci.

Termíny v říjnu: 26.10.2017 od 12:00 hodin.

 

 

Nepřítomnost:

MUDr. Beníšková (obv. 2.3) neordinuje 26.10.2017 - 31.10.2017, zástup odinace MUDr. Chorvatoviče (obv. 4).

MUDr. Fajfrová (gynekologie) neordinuje 06.11.2017.

MUDr. Slavík (neurologie) neordinuje 30.10.2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.